|
|
|
|
|
www.
 
כניסה לחשבון שלי
עגלת קניות

עגלת קניות שלך ריקה!
 
טפסים
טופס העברת דומיין שבבעלות אדם פרטי מרשם אחר לאתר WebLine
 
טופס העברת דומיין שבבעלות חברה מרשם אחר לאתר WebLine
 
טופס העברת מספר דומיינים שבבעלות אדם פרטי מרשם אחר לאתר WebLine
 
טופס העברת מספר דומיינים שבבעלות חברה מרשם אחר לאתר WebLine
 
טופס דילרים להעברת דומיין מרשם אחר לאתר WebLine
 
טופס הדרוש למזמין דומיין בעברית בסיומת co.il המסתיים במספר
אם הדומיין שהזמנת מסתיים במספר, יש למלא את הפרטים שבטופס, לחתום עליו ולשלוח לאיגוד האינטרנט לפי הפקס המופיע בטופס.
ללא טופס זה, לא יאושר הדומיין שהזמנת.
 
העברת בעלות לשם מתחם (דומיין) מפרטי לחברה
לפני העברת הבעלות, יש לבדוק מי בעלי הדומיין (חברה או פרטי) ולמי הוא עובר (חברה או פרטי).
יש להוריד את הטופס המתאים.
 
העברת בעלות לשם מתחם (דומיין) מפרטי לפרטי
לפני העברת הבעלות, יש לבדוק מי בעלי הדומיין (חברה או פרטי) ולמי הוא עובר (חברה או פרטי).
יש להוריד את הטופס המתאים.
 
טופס מחיקת שם מתחם (דומיין) לצמיתות
 
 
ראשי
|
תקנון האתר
|
מחירון
|
טפסים
|
צור קשר
|
הצהרת נגישות